Bulut Platformu Predix ile Akıllı Endüstri Çağı

Teknoloji
Bulut Platformu Predix ile Akıllı Endüstri Çağı

Her geçen gün artan veri miktarı ve veriye her yerden ulaşma ihtiyacı, bulut platformlarının yaygınlaşmasını sağladı. Verilerin lokal makineler yerine daha güvenli bir ortamda saklanmasına, analizine ve değerlendirilmesine imkan tanıyan bu sanal ortam, hayatı kolaylaştırıyor.  Bu teknoloji sayesinde hem veriye ulaşım hızı artıyor hem de veri analizi kolaylaşıyor. Elde edilen büyük miktardaki verilerin analizi, iş dünyasında ve endüstride akıllı aksiyonlar alınmasını sağlıyor. Böylece bu verilerin alındığı noktalar üzerinde öngörülerde bulunmak, tasarruf etmek, verim ve üretkenlikte artış elde etmek kolaylaşıyor.  Bulut (cloud) ortamı kişisel kullanımın yanı sıra iş dünyası ve endüstri tarafından da kullanılıyor. Endüstriyel bulut ortamı, sunduğu; hacim, hız ve sağladığı verim gibi parametreleri ile ön plana çıkıyor.

Endüstriyel İnternet Platformu Predix Nedir ?

General Electric tarafından geliştirilen Endüstriyel  İnternet Platformu Predix, endüstrilerin bulut üzerinde gelişmesine ve büyümesine imkan tanıyor. Cihazlardan toplanan verilerin hızlı iletilebilmesine ve yüksek hacimli transferlere uyumlu olan uygulama, kritik değer taşıyan verilerin güvenliğini de sağlıyor. Böylece Predix, verdiği hizmetler arasında önemli bir parametre olan veri güvenliğini de ön plana çıkartıyor. Ayrıca bulut ortamı, büyük miktarlardaki verilerin değerlendirilmesine  ve sistem üzerinde kullanılan yapay zeka yazılımları ile birlikte riskli durumlarda doğru karar alınmasına yardımcı oluyor.

Geleneksel sanayi anlayışı yerini artık Dijital Sanayi kavramına bırakıyor. Bu bağlamda bulut üzerinde kurulan yazılımlar mevcut endüstriyel yapıların ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda farklı ortamlardan gelen büyük miktardaki verilerin toplanmasına ve değerlendirilmesine de imkan tanıyor. Dolayısı ile Cisco ve Microsoft gibi büyük firmaların yanı sıra start-up şirketler de bu alanda hizmet verme konusunda çaba sarf ediyor. Dünyanın ilk endüstriyel bulut ortamını geliştiren GE ise Predix ile dijitalleşen endüstri sürecine öncü oluyor.

Cloud.

Bulut ile Akıllı Endüstri Çağı Başlıyor

Predix, sunduğu veri analizi ve akıllı aksiyonları sağlayan yapay zeka programları ile cihazların çok daha verimli çalışmasına uygun bir zemin sunuyor. Bu imkan sadece GE çalışanlarına tanınmıyor. Endüstriyel İnternet Platformu Predix, diğer şirketlerin de kullanımına açık ve Predix kullanan birçok şirketsimdiden verimlilik konusunda ciddi adımlar attı bile.

Veri analitiğini pratikleştiren bir diğer alt ürün Predix Edge ise veri  toplayan cihaz üzerinden analiz yapıyor. Örnek vermek gerekirse bir drone ya da benzeri küçük bir cihaz üzerinden veri analizi yapılabiliyor. Bu sayede veri, merkeze yollanmadan toplandığı ortamda değerlendiriliyor. Böylece verimliliğin yanı sıra zamandan da tasarruf sağlanıyor.

Geniş kullanım çevreleri ile tek bir endüstriyi hedeflemeyen bulut platformları, kullanıldıkları her alanda verimlilik sağlamaya imkan tanıyor. Hastanelerden rüzgar türbinlerine kadar farklı alanlarda kullanılabilen bulut ortamı, bu özelliği ile hastalıklara doğru ve hızlı teşhis konulmasına da verimli enerji üretimine de destek veriyor. Hatta kullandığınız cihazlardaki enerji miktarının akıllı yönetimi için ya da çok daha kritik olan MR sonuçlarının hızlı değerlendirilmesi gibi amaçlar için de kullanılabiliyor.

Verilerin lokal makineler yerine daha güvenli ortamlarda muhafaza edilmesi ve veri analitiğinin uzmanlarca yapılması da yöneticileri birçok yükten kurtarıyor. Olumsuz bir durum anında verileri koruma, veri analitiğini yapacak uzmanların işe alınması gibi farklı hususlar için ek bir çalışmaya gerek kalmıyor.

Akıllı makineler, hızlı veri analizleri, vakitlice alınan önlemler ve aksiyonlar sanayide bir devrin başlangıcını oluşturuyor. Yeniliklerle dolu dijital sanayi dönüşümünde geleneksel metotlar yerini inovatif teknolojik çalışmalara bırakıyor. Bu değişime adapte olan şirketlerin başarı çıtalarını yükseltmesi kaçınılmaz bir sonuç haline geliyor

comments powered by Disqus