Arşiv: ubuntu

  • Bill der ki: Tek İhtiyacın Ubuntu 6 November 2006

    Bill Clinton işçi partisi konferansında Ubuntu dedi. Tek ihtiyacınız Ubuntu! Her ne kadar taklit olsa da aynı anda bir başka Bill ise gene Ubuntu’yu tavsiye ediyordu.